banner
خانه |اخبار |بیانیه مطبوعاتی |

Kinglong ادعا می کند همیشه در راه شماست

چگونه ما میتوانیم به شما کمک کنیم
شما می توانید به هر طریقی که برای شما مناسب است با ما تماس بگیرید. ما 24/7 از طریق ایمیل یا تلفن در دسترس هستیم.
با ما تماس بگیرید
محصولات جدید

Kinglong ادعا می کند همیشه در راه شماست

Jun 28 , 2022
Busworld Kortrijk 2009 در 16 اکتبر 2009 در اروپا با شکوه برگزار شد. در مجموع 389 غرفه دار از 29 کشور و منطقه از سراسر جهان در این نمایشگاه شرکت می کنند. Xiamen Kinglong United Automotive Industry Co., Ltd (به اختصار Kinglong به شرح زیر) در این نمایشگاه با مشخصات بالایی شرکت کرد. کنفرانس مطبوعاتی را در همان روز برگزار کرد تا ارزش اصلی برند خود را همیشه در راه شما به جهان بیان کند. این کنفرانس مطبوعاتی بیش از شصت خبرنگار از سراسر جهان را به خود جلب کرد. <P align=center><IMG height=296 alt="کنفرانس مطبوعاتی Kinglong" src="/uploadfile/news/news.jpg" width=480></P><P align=center>صحنه کنفرانس مطبوعاتی Kinglong</P><p>Mr. Xie Siyu، معاون مدیر کل Kinglong، به English.chinabuses می گوید. com که Kinglong همیشه مدعی روح اصلی، نگرش حرفه ای و چشم انداز توسعه جهانی است. Busworld Kortrijk برای اتوبوس های Kinglong بسیار مهم است زیرا بستر بسیار خوبی را برای این شرکت فراهم می کند. تمام جدیدترین محصولات و فناوری ها را می توان در معرض دید مشتریان از سراسر جهان قرار داد. کینگ لانگ معتقد است که این مطالعه ترمینال ندارد. بنابراین، کینگ لانگ باید از چین خارج شود تا به اروپا برود و فناوری اتوبوس جدید را مطالعه کند.</P><P align=center><IMG height=334 alt="Kinglong Bus" src="/uploadfile/news/news. .jpg" width=480></P><P align=center> ادعاهای Kinglong همیشه در راه است</P><p>Mr. Luc Glorieux، مدیر کل سابق Busworld، می گوید که این سومین بار است که اتوبوس های Kinglong در Busworld Kortrijk شرکت می کنند. او شاهد پیشرفت سریع Kinglong، به ویژه در هشت سال گذشته است. روح اصلی Kinglong، نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> به خصوص در هشت سال گذشته روح اصلی Kinglong، نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> به خصوص در هشت سال گذشته روح اصلی Kinglong، نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> روح اصلی Kinglong، نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> روح اصلی Kinglong، نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث می شود که آن را به شرکت پیشرو در جهان تبدیل کند.</P> نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> نگرش حرفه ای Kinglong و چشم انداز توسعه جهانی Kinglong باعث می شود این شرکت قوی تر و قوی تر شود.</P><p>همیشه در راه شما ادعای ارزش برند Kinglong است. همچنین، این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> این یک دستورالعمل اقدام برای گسترش Kinglong در خارج از کشور است. به گفته کینگ‌لونگ، معانی مختلفی از جمله بهترین دوست و شریک تجاری، نگرش حرفه‌ای و خدمات کامل مشتریان را شامل می‌شود. </P><p>از طریق این نمایشگاه، صنعت اتوبوس و مربی اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> صنعت اتوبوس و اتوبوس اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P> صنعت اتوبوس و اتوبوس اروپا دوباره متوجه Kinglong و توسعه صنعت اتوبوس و اتوبوس چین می شود. بسیاری از آنها بر این باورند که توسعه سریع و دستاوردهای بزرگ Kinglong باعث خواهد شد که این شرکت به شرکت پیشرو در جهان تبدیل شود.</P>
پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید جزئیات بیشتری بدانید,لطفاً در اینجا پیام بگذارید, ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

skype

whatsapp