banner
نمایه بلند پادشاه فرهنگ شرکتی فن آوری های King Long مسئولیت اجتماعی پادشاه طولانی گواهی افتخار
ایجاد یک جامعه مسافرتی زیبا تبدیل به یک ارائه دهنده راه حل برای سیستم های حمل و نقل هوشمند ارزش اصلی: قرمز
ایجاد یک جامعه مسافرتی زیبا

جامعه مسافرتی بهتر، لذت زندگی بهتری است. نیازهای مردم را به سفر میu200cبرد، زیرا تعهد, پادشاه مدتu200cهاست که تمایل دارد یک سفر راحتu200cتر و هوشمندانهu200cتر, و حالت سفر تابهu200cای سالمu200cتر ایجاد کند تا همه را برآورده کند's انتظارات خوشایند سفر.

پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید جزئیات بیشتری بدانید,لطفاً در اینجا پیام بگذارید, ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

skype

whatsapp